24 Mart 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile

Anayasa Mahkemesi 7075 sayılı kanunda değişiklik yapılarak, belli makamların üzerinde çalışan personelin OHAL komisyon kararı ile göreve dönmelerine karar verilmesine rağmen, daha düşük mertebede çalışmasına imkan veren kanun maddesini iptal etti.

 

Konuya ilişkin Resmi Gazete sayfası linki ve Anayasa Mahkemesi iptal kararı aşağıdadır:

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200324-9.pdf