Karakum Avukatlık, işçi ile işveren arasındaki her türlü hakların ve yükümlülükler de dahil olmak üzere, iş hukukundan kaynaklı "kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık izin ücreti, ücret alacağı, fazla mesai ücreti alacağı, sendikal alacaklar ve haklar, işe iade, iş kazasından kaynaklı maddi manevi tazminat, iş kazası nedeniyle maluliyet işlemleri"ni içeren hak arama faaliyeti kapsamında işçi ve işveren müvekkillere hizmet vermektedir. Mevzuata eklenen yeni maddelerle birlikte her türlü alacağa ve işe iadeye ilişkin iş hukukundan kaynaklı talepler konusunda dava açılmadan evvel arabuluculuğa başvuru zorunlu koşulmuş, diğer deyişle arabulucuya başvuru dava şartı haline getirilmiştir. 

Tarafımızca gerek işçi gerek işveren açısından yürütülecek olan hak arama faaliyetlerinde arabuluculuk sürecine başvurmak aşaması da dahil olmak üzere, iş hukukundan ve 5510 sayılı kanuna tabi olan her türlü hak arama faaliyetinin de iş hukuku kapsamına alınmasından kaynaklı davalarda hizmet verilmektedir.

 

 

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında verdiğimiz hizmetlerden bazıları şunlardır:

 

  • Kıdem tazminatı, İhbar tazminatı, Ücret alacağı, Fazla mesai alacağı, Yıllık izin ücreti alacağı ve sair alacaklara yönelik arabuluculuk görüşmeleri ve davaları
  • İşe iade davaları, işe başlatılmama halinde ödenecek yasal haklara yönelik arabuluculuk görüşmeleri ve davaları
  • İş kazası ve meslek hastalıklarından kaynaklanan maddi manevi tazminatlar ile diğer haklara yönelik arabuluculuk görüşmeleri ve davaları
  • Türk vatandaşı ve yabancıların hizmet tespit davaları
  • 5510 sayılı kanundan kaynaklanan aylıkların kesilmesi, yeniden bağlanması, çıkartılan borcun iptali ve sair SGK davaları
  • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku'na ilişkin diğer tüm uyuşmazlıkların çözümü,

 

DİPNOT : Yapılan mevzuat değişikliği sonrasında, iş hukukundan kaynaklı alacak davaları ile işe iade davaları açılmadan önce arabulucuya başvuru zorunlu hale getirilmiştir. Bu aşama gerçekleştirilmeden doğrudan dava açılması davanın reddine neden olmaktadır. Konuya ilişkin hukuki destek almanız şiddetle tavsiye olunur.


#Ankara En İyi İş Hukuku Avukatı, #Ankara İş Davası Avukatları, #Ankara İş Hukuku Avukatı, #Ankara İş Mahkemesi Avukatları, #Ankara'nın En İyi İş Hukuku Avukatı, #İş Avukatları, #İş Davaları Avukatları Ankara, #İş Davası Arabulucu Avukatları Ankara, #İş Hukuku Arabulucu Avukat Ankara, #İş Hukuku Avukat Danışma, #İş Hukuku Avukatı, #İş Hukuku Avukatı Ankara, #İş Hukuku Avukatı Arıyorum, # İş Hukuku Avukatı Arıyorum Ankara, #İş Hukuku Avukatı Danışma, # İş Hukuku Avukatı Danışma Ankara, # İş Kanunu Avukatları Ankara, # İş Mahkemesi Avukatı, # işçi avukatları ankara, # İşçi Tazminat Davaları, # İşe İade Arabulucu Avukat, # kıdem tazminatı avukat, #ihbar tazminatı avukat, # yıllık izin ücreti yıllık izin parası avukat, # En İyi İş Hukuku Avukatı, # İş Davası Avukatları, # İş Hukuku Avukatı, # İş Mahkemesi Avukatları, # En İyi İş Hukuku Avukatı, # İş Avukatları, # İş Davaları Avukatları, #İş Davası Arabulucu Avukatları, # İş Hukuku Arabulucu Avukat, # İş davası Avukatı, # İşveren Avukatı, # sendika hukuku Avukatı Ankara, # sendikal dava avukatı Avukatı Ankara, # sendika hukuku Avukatı, # sendikal dava avukatı, # boşanma Avukatı Arıyorum Ankara, # boşanma Avukatı Ankara, # en iyi boşanma davası Avukatı Ankara, # en iyi boşanma Avukatı, # nafaka davası Avukatı Arıyorum Ankara, # nafaka artırma arttırma Avukatı Arıyorum Ankara, # nafaka kaldırma azaltma Avukatı Arıyorum Ankara, # velayet davası çocuğun velayeti Avukatı Arıyorum Ankara, # mal paylaşım davası mal rejimi davası boşanma sonrası malların paylaşımı en iyi avukat Arıyorum Ankara, # ticaret hukuku ticari dava şirketler hukuku Avukatı Arıyorum Ankara, # SGK sosyal güvenlik hukuku emekli aylığı emekli ikramiyesi derece kademe ek gösterge intibak avukat hileli boşanma muvazaalı boşanma emekli aylığının kesilmesi uzman erbaş astsubay subay avukat Avukatı Arıyorum Ankara, # askeri dava ayim karar oyak davası silahlı kuvvetler TSK avukat Avukatı Arıyorum Ankara,