Karakum Avukatlık olarak gerek Türk vatandaşları gerekse Türk vatandaşları ile yabancı vatandaşlar arasındaki;

Nişanlanma  -  Evlenme  -  Boşanma  -  Nafaka -  müşterek çocuk Velayeti  -  eşler arasındaki Mal Rejimi ve rejimden kaynaklı alacak istemleri -   Hısımlık  -  Soybağı kurulması  -  Evlat Edinme  -  Çocuk ve Aile malları  -  Vesayet ve sair aile hukuku ile ilişkili konularda doğan ihtilafların arabulucu ve/veya yargı makamlarınca çözümünde ve taraflar arasında protokol düzenlenmesinde müvekkillerine Türk Medeni Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve ilgili ulusal mevzuat ve uluslararası sözleşmelerde yer alan hükümler çerçevesinde, tüm işlemlerde olduğu gibi "özel hayatın gizliliği"ne büyük özen ve dikkat göstererek hizmet verilmektedir.

 

Aile Hukuku alanında verdiğimiz hizmetlerden bazıları şunlardır:

 

  • Boşanma ve soybağı davaları,
  • Anlaşmalı boşanma davasına temel teşkil edecek protokolün düzenlenmesi ve davasının yürütülmesi,
  • Çekişmeli boşanma davasının yürütülmesi, bu davalarda maddi ve manevi tazminat, nafaka, velayete ilişkin istemlerin ve sair taleplerin sunulması,
  • Boşanma davası ile birlikte veya kesinleşmeden sonra mal varlığı tasfiyesine yönelik arabuluculuk faaliyetleri veya yargı yolu ile ihtilafın sonuçlandırılması,
  • Boşanma davasından bağımsız olarak velayet ve nafaka konusundaki çekişmelerin hukuki yöntemlerle çözümü 
  • 6184 sayılı kanun ve sair mevzuat çerçevesinde, Aile içi şiddet ve benzeri hallerde tedbir kararı alınması,
  • Evlat edinmeden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü,
  • Evlenecek taraflar arasında yapılacak malvarlığı sözleşmeleri hakkında danışmanlık hizmeti sağlanması,
  • Nişanlanmanın sona ermesinden kaynaklanan ihtilafların çözülmesi,
  • Aile hukukuna ilişkin diğer tüm uyuşmazlıkların çözümü,

 

DİPNOT : Resmi makamların siciline ya da kayıtlarına tesir etmeyen (örneğin, boşanma ve velayet davaları gibi) davalar dışındaki tüm istemlerin arabuluculuk çerçevesinde daha barışçıl olarak çözülebildiğini hatırlatmak isteriz.

#Ankara En İyi İş Hukuku Avukatı, #Ankara İş Davası Avukatları, #Ankara İş Hukuku Avukatı, #Ankara İş Mahkemesi Avukatları, #Ankara'nın En İyi İş Hukuku Avukatı, #İş Avukatları, #İş Davaları Avukatları Ankara, #İş Davası Arabulucu Avukatları Ankara, #İş Hukuku Arabulucu Avukat Ankara, #İş Hukuku Avukat Danışma, #İş Hukuku Avukatı, #İş Hukuku Avukatı Ankara, #İş Hukuku Avukatı Arıyorum, # İş Hukuku Avukatı Arıyorum Ankara, #İş Hukuku Avukatı Danışma, # İş Hukuku Avukatı Danışma Ankara, # İş Kanunu Avukatları Ankara, # İş Mahkemesi Avukatı, # işçi avukatları ankara, # İşçi Tazminat Davaları, # İşe İade Arabulucu Avukat, # kıdem tazminatı avukat, #ihbar tazminatı avukat, # yıllık izin ücreti yıllık izin parası avukat, # En İyi İş Hukuku Avukatı, # İş Davası Avukatları, # İş Hukuku Avukatı, # İş Mahkemesi Avukatları, # En İyi İş Hukuku Avukatı, # İş Avukatları, # İş Davaları Avukatları, #İş Davası Arabulucu Avukatları, # İş Hukuku Arabulucu Avukat, # İş davası Avukatı, # İşveren Avukatı, # sendika hukuku Avukatı Ankara, # sendikal dava avukatı Avukatı Ankara, # sendika hukuku Avukatı, # sendikal dava avukatı, # boşanma Avukatı Arıyorum Ankara, # boşanma Avukatı Ankara, # en iyi boşanma davası Avukatı Ankara, # en iyi boşanma Avukatı, # nafaka davası Avukatı Arıyorum Ankara, # nafaka artırma arttırma Avukatı Arıyorum Ankara, # nafaka kaldırma azaltma Avukatı Arıyorum Ankara, # velayet davası çocuğun velayeti Avukatı Arıyorum Ankara, # mal paylaşım davası mal rejimi davası boşanma sonrası malların paylaşımı en iyi avukat Arıyorum Ankara, # ticaret hukuku ticari dava şirketler hukuku Avukatı Arıyorum Ankara, # SGK sosyal güvenlik hukuku emekli aylığı emekli ikramiyesi derece kademe ek gösterge intibak avukat hileli boşanma muvazaalı boşanma emekli aylığının kesilmesi uzman erbaş astsubay subay avukat Avukatı Arıyorum Ankara, # askeri dava ayim karar oyak davası silahlı kuvvetler TSK avukat Avukatı Arıyorum Ankara,