Avukata ödenecek ücretin kapsamı avukat ve vekil eden (müvekkil) arasında yapılacak sözleşme ile belirlenebilir. Ancak bu konuda sözleşme yapılmamış ise bile, ücretin hukuken hangi ölçütlere göre hesaplandığı konusu Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde belirlenmiştir.

Bu tarifeye göre verilen ücret, sözleşmenin konusunu oluşturan işle ilgili kesin hüküm elde edilinceye kadar yapılacak tüm işlemleri kapsamaktadır. Örnek vermek gerekirse -aksine anlaşma yoksa- arabuluculuk görüşmeleri, yargı makamlarına verilecek dava dilekçesi veya cevap dilekçesi, itiraz dilekçesi, istinaf dilekçesi ve temyiz dilekçeleri bu ücretin kapsamındadır.

Buna karşılık üst yargı mercilerinde duruşmalı yapılacak işler ile verilen hükmün icra takibine konulması ayrı ücrete tabidir. Ayrıca belirtmek gerekir ki, yargılama giderleri olan dava harçları, tebligat, keşif, bilirkişi ücreti vs masraflar ile avukatın iş takibi için yapacağı yol, konaklama vs masraflar avukatlık ücretinin dışındadır. Davanın kaybedilmesi, dava açıldıktan sonra müvekkilin davadan vazgeçmesi veya avukatın görevinden alınması/azledilmesi gibi hallerde, daha önceden ödenen ücretin iadesi gibi bir durum söz konusu olmadığı gibi azil olgusu haksız veya keyfi olarak gerçekleşmiş ise avukat sözleşmede (yapılmamışsı AAÜT'de) yer bulan ücretine hak kazanacaktır.

 

Avukatlık faaliyeti, tartışmasız olarak bir serbest meslek faaliyetidir. Gelir Vergisi Kanunu’nun 65’ inci maddesinde serbest meslek faaliyetinin tanımı; "Sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır." şeklinde yer almaktadır. Avukatlar hukuk alanındaki bilgi ve tecrübelerini diğer insanların istifadesine sunarlar. Yaşadığımız çağın bilgi çağı olduğu hepinizin malumudur. Herhangi bir konudaki en ufak bir bilgi kırıntısı dahi o konuyla ilgili bilgili tarafı güçlü hale getirmektedir. Hele hukuk gibi tüm hayatınızın seyrini değiştirecek konuda avukatlardan alacağınız bilgi sayesinde; hakkınıza bir an evvel kavuşmanız/haklarınızdan mahrum kalmanızın önüne geçilmesi/sanık olduğunuz bir olayda beraat etmeniz veya daha az ceza almanız gibi hususlar kaçınılmazdır. Nasıl ki bir doktorun özel muayene hanesine gidildiğinde bir ücret ödemeniz gerekiyorsa avukat bürosuna gidip herhangi bir hukuki sorunla ilgili soru sorulduğunda veya vekâleten iş takibinde bir ücret ödenmesi gerekmektedir. Avukata ücret ödenmesi aynı zamanda yasal bir zorunluluk olup avukatlık asgari ücret tarifesinde belirlenen değerler altında ücret sözleşmesi yapılması da yasaklanmıştır.

 

Hayır. Hukukumuzda biz avukatların kabul etmediği deyim olan "avukat tutma", yani herhangi bir hukuki işlemde avukatla birlikte iş yapma zorunluluğu yoktur.

Dava açmaya ehliyeti olan herkes kendi davasına ilişkin evrakı düzenleyebilir, davasını bizzat açabilir ve takip edebilir. Türk hukukunda kanunda sayılan iki istisna dışında (HUMK 70-71, HMK 79-80) avukat tutma zorunluluğu bulunmamaktadır. Fakat her ne kadar kişiler için avukat tutma zorunluluğu yok ise de Avukatlık Kanunu’nun 35. maddesi hükmünce “kanun işlerinde ve hukuki meselelerde mütalaa vermek, mahkeme, hakem ve yargı yetkisini taşıyan diğer organlar huzurunda gerçek ve tüzel kişilere ait hakları dava etmek ve savunmak, adli işlemleri takip etmek, bu işlere ait bütün evrakı düzenlemek” yalnız baroda kayıtlı avukatlar tekeliyle yapılabilen işlemlerdendir. Fakat her işte olduğu gibi tüm hayatınızı etkileyecek bir husus olan dava açma ve/veya hakkınızda dava açılma hallerinde işin erbabı olan ve yıllarını bu meslek için eğitim ve uygulamasına harcamış biz avukatlara vekaleten vermeniz sizin yararınızadır.

 

 #Ankara En İyi İş Hukuku Avukatı, #Ankara İş Davası Avukatları, #Ankara İş Hukuku Avukatı, #Ankara İş Mahkemesi Avukatları, #Ankara'nın En İyi İş Hukuku Avukatı, #İş Avukatları, #İş Davaları Avukatları Ankara, #İş Davası Arabulucu Avukatları Ankara, #İş Hukuku Arabulucu Avukat Ankara, #İş Hukuku Avukat Danışma, #İş Hukuku Avukatı, #İş Hukuku Avukatı Ankara, #İş Hukuku Avukatı Arıyorum, # İş Hukuku Avukatı Arıyorum Ankara, #İş Hukuku Avukatı Danışma, # İş Hukuku Avukatı Danışma Ankara, # İş Kanunu Avukatları Ankara, # İş Mahkemesi Avukatı, # işçi avukatları ankara, # İşçi Tazminat Davaları, # İşe İade Arabulucu Avukat, # kıdem tazminatı avukat, #ihbar tazminatı avukat, # yıllık izin ücreti yıllık izin parası avukat, # En İyi İş Hukuku Avukatı, # İş Davası Avukatları, # İş Hukuku Avukatı, # İş Mahkemesi Avukatları, # En İyi İş Hukuku Avukatı, # İş Avukatları, # İş Davaları Avukatları, #İş Davası Arabulucu Avukatları, # İş Hukuku Arabulucu Avukat, # İş davası Avukatı, # İşveren Avukatı, # sendika hukuku Avukatı Ankara, # sendikal dava avukatı Avukatı Ankara, # sendika hukuku Avukatı, # sendikal dava avukatı, # boşanma Avukatı Arıyorum Ankara, # boşanma Avukatı Ankara, # en iyi boşanma davası Avukatı Ankara, # en iyi boşanma Avukatı, # nafaka davası Avukatı Arıyorum Ankara, # nafaka artırma arttırma Avukatı Arıyorum Ankara, # nafaka kaldırma azaltma Avukatı Arıyorum Ankara, # velayet davası çocuğun velayeti Avukatı Arıyorum Ankara, # mal paylaşım davası mal rejimi davası boşanma sonrası malların paylaşımı en iyi avukat Arıyorum Ankara, # ticaret hukuku ticari dava şirketler hukuku Avukatı Arıyorum Ankara, # SGK sosyal güvenlik hukuku emekli aylığı emekli ikramiyesi derece kademe ek gösterge intibak avukat hileli boşanma muvazaalı boşanma emekli aylığının kesilmesi uzman erbaş astsubay subay avukat Avukatı Arıyorum Ankara, # askeri dava ayim karar oyak davası silahlı kuvvetler TSK avukat Avukatı Arıyorum Ankara,