Karakum Avukatlık, "Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı"nın işlemlerine karşı açılan davalar başta olmak üzere, ülkemizdeki tüm idari kurum ve kuruluşların tesis ettiği hukuka aykırı, hatalı ve hakkaniyete uygun düşmeyen işlemlerine karşı uyuşmazlıkların çözümü sürecinde idari dava ve ayrıca vergi ihtilaflarının giderilmesi konusunda vergi davası konusunda geniş birikim ve tecrübe edinerek bu alanlarda uzmanlaşmıştır. 

  Bu kapsamda birçoğu Türkiye'de ilk defa olmak kaydıyla, (KHK ile ihraç edilen emeklilere ikramiye ödenmemesi, astsubayların lise eğitiminde okudukları hazırlık sınıfının karşılığının verilmesi, TSK'da vardiyanın da nöbet hizmetinden sayılması vs.) çıkarttığımız kararların bir kısmı bu sayfada MAKALELER sekmesinde ve facebook sayfasında takipçilerin dikkatine sunulmuştur. 

 

İdare ve Vergi Hukuku alanında verdiğimiz hizmetlerden bazıları şunlardır:

 

 • Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) karşı açılan Emekli aylığı ve ikramiyesine ilişkin davalar, KHK veya başkaca nedenlerle mesleğinden ihraç edilen memurlara aylık bağlanmasına rağmen ödenmeyen emekli ikramiye davaları, emekli ikramiyesi davasını kazandıktan sonra emekli aylığı kesilenlerin veya borç çıkartılan iştirakçilerin davaları, 
 • SGK'ya karşı açılan ölmüş babasından veya eşinden dolayı dul ve yetim aylığı almakta iken, son eşi ile hileli (muvazaalı) boşanma olduğu ileri sürülerek aylığı kesilen kadın emekli iştirakçilerin davaları,
 • SGK'ya karşı açılan askerlik hizmeti sırasındaki yaralanmalar nedeniyle vazife malulü aylığı bağlanmamasına yönelik davalar,
 • SGK'ya karşı açılan adi malulen emeklilik hakları çeşitli nedenlerle (KHK ile veya başkaca sebeple ihraç) sağlanmayan iştirakçilere yönelik davalar,
 • SGK'ya karşı açılan astsubayların ve uzman erbaşların kanun değişiklikleri ile verilen ek derece kademe / ek gösterge intibaklarının, sırf kanun yürürlüğe girdiği esnada açıkta olmaları gerekçe gösterilerek verilmemesine yönelik davalar,
 • SGK'ya karşı açılan uzman erbaşların sözleşme bitimlerinde kuvvet komutanlıklarınca ödenen tazminat bedeli ile emekli oldukları tarihte ödenmesi gereken emekli ikramiyeleri arasındaki farkın ödenmesine yönelik davalar,
 • SGK'ya karşı açılan sair malul aylığı bağlanması, derece kademe intibak davaları,
 • Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü mensubu iştirakçilerin mevzuatla düzenlenen haklarına ilişkin SGK davaları,
 • Kamu personelinin atama işlemlerine karşı açılan davalar (istenmeyen yere atama yapılması veya isteme rağmen atama yapılmaması vs.), 
 • Kamu personeli statüsüne alınmamaya (memurluğa kabul edilmeme) karşı açılan davalar,
 • Kurumların mevzuatında yer almasına rağmen idarelerce personele verilmeyen hakların teslimine - iadesine yönelik davalar (TSK'da görev yapan astsubayların lisede okudukları hazırlık sınıfına ilişkin davalar, nöbetten muaf olmasına rağmen vardiya hizmetine tabi tutulanlara ilişkin davalar)
 • Vergi cezalarının iptali ve sair vergi mevzuatından kaynaklanan davalar
 • İdare ve Vergi Hukuku'na ilişkin diğer tüm uyuşmazlıkların çözümü,

 

DİPNOT : Ülkemizde halihazırda idari ve vergi yargısına ilişkin konularda arabuluculuk kurumunca uzlaşmanın çözülmesi imkanı bulunmamaktadır. Tüm uyuşmazlıklar yargılama yolu ile çözülebilmektedir.

#Ankara En İyi İş Hukuku Avukatı, #Ankara İş Davası Avukatları, #Ankara İş Hukuku Avukatı, #Ankara İş Mahkemesi Avukatları, #Ankara'nın En İyi İş Hukuku Avukatı, #İş Avukatları, #İş Davaları Avukatları Ankara, #İş Davası Arabulucu Avukatları Ankara, #İş Hukuku Arabulucu Avukat Ankara, #İş Hukuku Avukat Danışma, #İş Hukuku Avukatı, #İş Hukuku Avukatı Ankara, #İş Hukuku Avukatı Arıyorum, # İş Hukuku Avukatı Arıyorum Ankara, #İş Hukuku Avukatı Danışma, # İş Hukuku Avukatı Danışma Ankara, # İş Kanunu Avukatları Ankara, # İş Mahkemesi Avukatı, # işçi avukatları ankara, # İşçi Tazminat Davaları, # İşe İade Arabulucu Avukat, # kıdem tazminatı avukat, #ihbar tazminatı avukat, # yıllık izin ücreti yıllık izin parası avukat, # En İyi İş Hukuku Avukatı, # İş Davası Avukatları, # İş Hukuku Avukatı, # İş Mahkemesi Avukatları, # En İyi İş Hukuku Avukatı, # İş Avukatları, # İş Davaları Avukatları, #İş Davası Arabulucu Avukatları, # İş Hukuku Arabulucu Avukat, # İş davası Avukatı, # İşveren Avukatı, # sendika hukuku Avukatı Ankara, # sendikal dava avukatı Avukatı Ankara, # sendika hukuku Avukatı, # sendikal dava avukatı, # boşanma Avukatı Arıyorum Ankara, # boşanma Avukatı Ankara, # en iyi boşanma davası Avukatı Ankara, # en iyi boşanma Avukatı, # nafaka davası Avukatı Arıyorum Ankara, # nafaka artırma arttırma Avukatı Arıyorum Ankara, # nafaka kaldırma azaltma Avukatı Arıyorum Ankara, # velayet davası çocuğun velayeti Avukatı Arıyorum Ankara, # mal paylaşım davası mal rejimi davası boşanma sonrası malların paylaşımı en iyi avukat Arıyorum Ankara, # ticaret hukuku ticari dava şirketler hukuku Avukatı Arıyorum Ankara, # SGK sosyal güvenlik hukuku emekli aylığı emekli ikramiyesi derece kademe ek gösterge intibak avukat hileli boşanma muvazaalı boşanma emekli aylığının kesilmesi uzman erbaş astsubay subay avukat Avukatı Arıyorum Ankara, # askeri dava ayim karar oyak davası silahlı kuvvetler TSK avukat Avukatı Arıyorum Ankara,