Karakum Avukatlık olarak İcra ve İflas  Hukuku alanında, müvekkillerin herhangi bir hukuki ilişkiye dayalı alacağının tahsili amaçlı icra takipleri yapılmakta, borçlu kişi, şirket veya kurumlara ait tüm menkul, gayrimenkul ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacakların tespiti amaçlı kapsamlı araştırmalar yapılmaktadır. Bu alandaki hizmetlerimiz, alacaklı/borçlu ve  üçüncü kişiler arasındaki uyuşmazlıkların çözümü için arabulucu, icra mahkemeleri ve/veya genel  mahkemelerde dava takibi işlerini de kapsamaktadır.

 

 

İcra ve İflas Hukuku alanında verdiğimiz hizmetlerden bazıları şunlardır:

 

  • Her ne sebebe dayanırsa dayansın tüm alacakların tahsili amacı taşıyan icra takipleri
  • Her ne sebebe dayanırsa dayansın tüm alacakların tahsili amacı taşıyan iflas takipleri
  • Alacaklı veya borçlu konumunda bulunan müvekkiller ile (alacaklı veya borçlu) karşı taraf arasında anlaşma / borcun  tasfiyesi görüşmeleri ve nihayetinde yapılacak sulh anlaşmalarının protokole bağlanması
  • İflas Erteleme davası
  • Bankaların veya kredi kuruluşlarının kredi ve sair sözleşmelerinden doğan ihtilaflarının çözümlenmesi
  • İcra ve İflas Hukuku'na ilişkin diğer tüm uyuşmazlıkların çözümü,

 

DİPNOT : Her türlü alacak (ticari olsun olmasın) arabuluculuk yolu ile çözümlenebilecek uyuşmazlık kapsamındadır.

#Ankara En İyi İş Hukuku Avukatı, #Ankara İş Davası Avukatları, #Ankara İş Hukuku Avukatı, #Ankara İş Mahkemesi Avukatları, #Ankara'nın En İyi İş Hukuku Avukatı, #İş Avukatları, #İş Davaları Avukatları Ankara, #İş Davası Arabulucu Avukatları Ankara, #İş Hukuku Arabulucu Avukat Ankara, #İş Hukuku Avukat Danışma, #İş Hukuku Avukatı, #İş Hukuku Avukatı Ankara, #İş Hukuku Avukatı Arıyorum, # İş Hukuku Avukatı Arıyorum Ankara, #İş Hukuku Avukatı Danışma, # İş Hukuku Avukatı Danışma Ankara, # İş Kanunu Avukatları Ankara, # İş Mahkemesi Avukatı, # işçi avukatları ankara, # İşçi Tazminat Davaları, # İşe İade Arabulucu Avukat, # kıdem tazminatı avukat, #ihbar tazminatı avukat, # yıllık izin ücreti yıllık izin parası avukat, # En İyi İş Hukuku Avukatı, # İş Davası Avukatları, # İş Hukuku Avukatı, # İş Mahkemesi Avukatları, # En İyi İş Hukuku Avukatı, # İş Avukatları, # İş Davaları Avukatları, #İş Davası Arabulucu Avukatları, # İş Hukuku Arabulucu Avukat, # İş davası Avukatı, # İşveren Avukatı, # sendika hukuku Avukatı Ankara, # sendikal dava avukatı Avukatı Ankara, # sendika hukuku Avukatı, # sendikal dava avukatı, # boşanma Avukatı Arıyorum Ankara, # boşanma Avukatı Ankara, # en iyi boşanma davası Avukatı Ankara, # en iyi boşanma Avukatı, # nafaka davası Avukatı Arıyorum Ankara, # nafaka artırma arttırma Avukatı Arıyorum Ankara, # nafaka kaldırma azaltma Avukatı Arıyorum Ankara, # velayet davası çocuğun velayeti Avukatı Arıyorum Ankara, # mal paylaşım davası mal rejimi davası boşanma sonrası malların paylaşımı en iyi avukat Arıyorum Ankara, # ticaret hukuku ticari dava şirketler hukuku Avukatı Arıyorum Ankara, # SGK sosyal güvenlik hukuku emekli aylığı emekli ikramiyesi derece kademe ek gösterge intibak avukat hileli boşanma muvazaalı boşanma emekli aylığının kesilmesi uzman erbaş astsubay subay avukat Avukatı Arıyorum Ankara, # askeri dava ayim karar oyak davası silahlı kuvvetler TSK avukat Avukatı Arıyorum Ankara,